• Giáo trình Lý thuyết khung gầm ô tô: Phần 2 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Giáo trình Lý thuyết khung gầm ô tô: Phần 2 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Phần 2 Giáo trình Lý thuyết khung gầm ô tô gồm các chương: Chương 6 Bộ vi sai, Chương 7 Hệ thống treo, Chương 8 Hệ thống lái, Chương 9 Hệ thống phanh, Chương 10 Hệ thống phanh ABS, Chương 11 Hệ thống chuyển động.

   95 p kiengiangtec 13/06/2015 193 4

 • Giáo trình Sửa chữa xe gắn máy: Phần 1 - Đàm Quốc Tuấn

  Giáo trình Sửa chữa xe gắn máy: Phần 1 - Đàm Quốc Tuấn

  Giáo trình Sửa chữa xe gắn máy do Đàm Quốc Tuấn biên soạn gồm 18 bài học. Phần 1 sau đây gồm 7 bài học đầu tiên: Bài 1 - Sử dụng dụng cụ và an toàn lao động, Bài 2 - Hệ thống nhún thủy lực, Bài 3 - Cơ cấu truyền lực đến bánh sau, Bài 4 - Nguyên lý cấu tạo động cơ hai thì, Bài 5 - Nguyên lý cấu tạo động cơ bốn thì, Bài 6 - Hệ thống phân...

   73 p kiengiangtec 13/06/2015 86 1

 • Giáo trình Lý thuyết khung gầm ô tô: Phần 1 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Giáo trình Lý thuyết khung gầm ô tô: Phần 1 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Giáo trình gồm 11 chương, trình bày về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận thuộc phần gầm ôtô. Phần 1 sau đây gồm các chương: Chương 1 Bố trí chung trên ô tô, Chương 2 Bộ ly hợp, Chương 3 Hộp số thường, Chương 4 Hộp số tự động, Chương 5 Truyền động các đăng.

   116 p kiengiangtec 13/06/2015 186 2

 • Giáo trình Sửa chữa xe gắn máy: Phần 2 - Đàm Quốc Tuấn

  Giáo trình Sửa chữa xe gắn máy: Phần 2 - Đàm Quốc Tuấn

  Phần 2 Giáo trình Sửa chữa xe gắn máy gồm các bài học sau: Bài 8 - Hệ thống đánh lửa bằng IC, Bài 9 - Hệ thống nhiên liệu của động cơ xăng, Bài 10 - Hệ thống truyền lực - bộ ly hợp Mobylette, Bài 11 - Bộ ly hợp tự động PC, Bài 12 - Bộ ly hợp tự động Yamaha nữ, Bài 13 - Bộ ly hợp bán tự động ngâm trong dầu, Bài 14 - Bộ ly hợp thường ngâm trong...

   62 p kiengiangtec 13/06/2015 82 1

 • Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện: Phần 2 - PGS.TS. Thành Duy

  Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện: Phần 2 - PGS.TS. Thành Duy

  Tiếp nối nội dung phần 1, "Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện: Phần 2" gồm nội dung chương 5 và chương 6 trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về quan niệm và giải pháp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn...

   59 p kiengiangtec 11/06/2015 77 0

 • Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện: Phần 1 - PGS.TS. Thành Duy

  Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện: Phần 1 - PGS.TS. Thành Duy

  Cuốn sách "Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện" của PGS.TS. Thành Duy gồm 6 chương đề cập đến những vấn đề cơ bản về mối quan hệ giữa văn hóa và với việc xây dựng con người phát triển toàn diện: về đặc điểm và bản chất, quan hệ và giải pháp phát triển con người phát triển toàn diện...

   76 p kiengiangtec 11/06/2015 64 0

 • Ebook Giới thiệu chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS. Võ Văn Nhị

  Ebook Giới thiệu chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS. Võ Văn Nhị

  Ebook Giới thiệu chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam: Phần 1 trình bày chế độ chứng từ kế toán và hệ thống tài khoản kế toán. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính và những ai đang làm trong lĩnh vực này.

   460 p kiengiangtec 11/06/2015 99 2

 • Ebook Giới thiệu chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS. Võ Văn Nhị

  Ebook Giới thiệu chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS. Võ Văn Nhị

  Ebook Giới thiệu chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam: Phần 2 trình bày chế độ sổ kế toán và báo cáo tài chính. Các số liệu, tài khoản,... đã được chỉnh lý, bổ sung theo Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30-3-2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   371 p kiengiangtec 11/06/2015 105 1

 • Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đã cập nhật đến tháng 4 năm 2008: Phần 2 - PGS.TS. Võ Văn Nhị

  Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đã cập nhật đến tháng 4 năm 2008: Phần 2 - PGS.TS. Võ Văn Nhị

  Ebook "Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đã cập nhật đến tháng 4 năm 2008: Phần 2" trình bày nội dung phần Chế độ chứng từ kế toán và phần Các loại sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên ngành Kế toán, Kiểm toán và những ai đang công tác trong lĩnh vực này.

   246 p kiengiangtec 11/06/2015 79 0

 • Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đã cập nhật đến tháng 4 năm 2008: Phần 1 - PGS.TS. Võ Văn Nhị

  Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đã cập nhật đến tháng 4 năm 2008: Phần 1 - PGS.TS. Võ Văn Nhị

  Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đã cập nhật đến tháng 4 năm 2008 của PGS.TS. Võ Văn Nhị (ĐH Kinh tế TP.HCM) có kết cấu gồm 3 phần: Phần Kế toán tài chính (phần này gồm 9 chương, phần tài sản, phần nguồn vốn), phần Chế độ chứng từ kế toán và phần Các loại sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mời các...

   289 p kiengiangtec 11/06/2015 97 1

 • Bài giảng Tin học kế toán - GV. Vũ Thị Lan

  Bài giảng Tin học kế toán - GV. Vũ Thị Lan

  Bài giảng Tin học kế toán trình bày các nội dung: Giới thiệu chung về Microsoft Excel, các vấn đề xử lý căn bản trong Excel. Đây là tài liệu học tập và thạm khảo dành cho sinh viên ngành Kế toán để có thể sử dụng thành thạo Excel phục vụ cho công việc.

   151 p kiengiangtec 10/06/2015 92 0

 • Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn những kiến thức về thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội.

   75 p kiengiangtec 10/06/2015 107 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số